Nákupní košíkcena nákupu: 0 Kč

Obchodní podmínky


Obchodní podmínky pro internetový obchod LUKY - ŠÍPY s.r.o. - lukostřelba

Provozovatelem internetového obchodu na adrese www.luky-sipy.cz je společnost

LUKY - ŠÍPY s.r.o.
Lesná 130
347 01 TACHOV

IČ:     29113512
DIČ: CZ29113512
Mobil:  00420 606 885 382 

Registrace:

Nakupováni v internetovém obchodě není podmíněno registrací. Avšak zákazník, který se zaregistruje, získá mnoho výhod. Registrací získá svůj osobní účet s přístupovým heslem a možností získání individuelních cen dle množství skutečně odebraného zboží. Takto může také sledovat stav jednotlivých objednávek či měnit registrační údaje.

Objednávky:

Objednávky jsou přijímány prostřednictvím vyplněného formuláře (viz Jak nakupovat), e-mailu či telefonního kontaktu. Na základě přijaté objednávky bude zasláno automaticky generované potvrzení objednávky. V případě nutnosti dodatečné specifikace ceny, termínu nebo způsobu dodání, bude kupující kontaktován pracovníkem dodavatele. Pro zpětný kontakt je třeba uvádět svoji e-mailovou adresu či telefonní číslo.

Ceny:

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. V sestavené objednávce se zobrazí cena včetně DPH. Při objednávce zboží nižší než 5.000,- Kč (bez DPH) bude připočteno dopravné a balné ve výši 170,- Kč s DPH (po celé ČR). A na Slovensko při objednávce zboží nižší než 8.500,- Kč (bez DPH) bude připočteno dopravné a balné ve výši 290,- Kč s DPH (po celém SK).
Ceny v internetovém obchodě mohou být změněny bez předchozího upozornění. Závaznou cenou se však rozumí cena specifikovaná v zaslaném potvrzení objednávky.

Záruční doba,odstoupení od kupní smlouvy:

1. Kupující-spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (zboží na zakázku), od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. Kupující-spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Kupující rovněž nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující-spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující-spotřebitel využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek, resp. uzavřené smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující-spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod@FreeBow.cz.

3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující-spotřebitel od kupní smlouvy, nese kupující-spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím-spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího-spotřebitele přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím-spotřebitelem již při vrácení zboží kupujícím-spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím kupující-spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu-spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li kupující-spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu-spotřebiteli dříve, než mu kupující-spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

5. Nárok na úhradu splatné škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího-spotřebitele na vrácení kupní ceny.

6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající i kupující-spotřebitel oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu-spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím-spotřebitelem.

7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu-spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím-spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující-spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

8. Podmínky pro odstoupení od smlouvy kupujícím-spotřebitelem blíže upravuje vzorové poučení o odstoupení od smlouvy.

9.Dodavatel poskytuje na uvedené zboží standardní záruční dobu 24 měsíců. Místem uplatnění reklamace je provozovna společnosti LUKY - ŠÍPY s.r.o ,Lesná 130,347 01 Tachov nebo emailem.

Naše obaly, do kterých balíme zboží, jsou nezávadné a splňují požadavky §3 a 4 zákona č.477/2001 sb. o obalech.

Storno objednávky:

Koupí zboží z internetového obchodu získá objednatel možnost jeho výměny nebo vrácení bez udání důvodu do doby 14-ti dnů od provedení nákupu. 

Dodací podmínky:

Sortiment internetového obchodu je dodáván do 3 pracovních dnů (pokud je uvedené zboží skladem). V ostatních případech bude termín dodání specifikován na zaslaném dodatečném potvrzení objednávky.

Způsob dodání:

Zboží bude zasláno přepravní službou prostřednictvím České pošty nebo GEIS global logistics  . Zboží lze také vyzvednout osobně na adrese provozovny společnosti LUKY - ŠÍPY s.r.o.
Pokud má objednatel zájem o dopravu zboží do zahraničí nechť kontaktuje obchodní oddělení na telefonním čísle 00420 606 885 382.       

Zboží z jedné objednávky nemusí být zasláno v jedné dodávce. V tomto případě pak prodejce neúčtuje dodatečné náklady na balné a dopravné. 
Dodávané zboží zůstává majetkem dodavatele do úplné úhrady objednatelem.

Platební podmínky:

Platba v hotovosti: Při osobním odběru zboží je možné úhradu provést v hotovosti. Objednatel obdrží společně s náležitostmi dodávky i příslušný daňový doklad. 
Platba formou dobírky: Objednatel zaplatí cenu zásilky při převzetí dopravci. 
Platba po dodání zboží: V případě, že objednatel má u dodavatele podepsanou Dealerskou smlouvu, je mu na zboží vystavena faktura se splatností, která mu přísluší.

Ochrana osobních údajů:

Registrací v internetovém obchodě provozovaném společností LUKY - ŠÍPY s.r.o. dává objednatel výslovný souhlas se zpracováním svých dobrovolně poskytnutých osobních údajů. 
Společnost LUKY-ŠÍPY s.r.o se tímto zaručuje, že veškeré informace poskytnuté objednatelem budou dále zpracovány v souladu s platnými zákony České republiky.

 

© 2013 Lukostřelecké potřeby, realizaci a provoz zajišťuje KETNET s.r.o. (www stránky, internetové obchody, webové prezentace). Provozováno a hostováno na redakčním systému MODEli:na (www.cms-modelina.cz). Veškerý obsah je majetkem Lukostřelecké potřeby, jakékoliv kopírování a šíření obsahu webu je bez předchozí domluvy přísně zakázáno.

V případě potřeby se na nás obraťte prostřednictvím emailu: obchod@luky-sipy.cz nebo telefonu: +420 606 885 382